Välkommen till Wellmax Mark & Bygg

Vi engagerar oss

Utför Mark, Sprängning, Grund, Betongbjälklag och Thermoväggar i Stockholms regionen.

Vi erbjuder totala markentreprenader från rivning, sprängning, grund, betongarbeten, markplanering, murar, gabioner, asfaltering.

Underlättar för beställaren att ha en och samma entreprenör att samordna med. Det blir effektivare både arbetsmässigt och kostnadsmässigt och mer kontrollerat då risken för problem minimeras.

För att kunna utföra ett professionellt arbete, räcker det inte med en kompetent företagsledning. Personalen är naturligtvis minst lika viktig för en effektiv och kvalitativ arbetsprocess.

 

logo-wellmax
hem