Husgrunder

Husgrunder & grundarbeten i Stockholm

Vi bygger alla typer av grunder:

  • L-element, U-element (platta på mark)
  • Alba balkar (platta på mark alt varm krypgrund)
  • Pålade grunder

Kortare beskrivning :
Grunden är absolut den viktigaste delen i husbygget. Allt annat går att rätta till, men inte grunden, när den är gjuten finns ingen återvändo. Här finns inget utrymme för misstag. Schaktbotten för grunden är minst lika viktig, så inga sättningar uppstår.

Cellplast:
Merparten av en grund består av cellplast och finns i olika hårdheter som måste anpassas till husets linjelaster och punktlaster. Många väljer en öppen planlösning. Då får man punktlaster. Punktlaster fordrar hårdare cellplast.

Laster:
En normal 1½ plans villa med trä stomme har en linjelast på mellan 15-22 kN/m2 och punktlaster från 25-50 kN, stenhus med valv (mellanbjälklag) betydligt mer.

Vot:
Är en förstärkning för hjärtväggar, en ursparning görs i cellplasten, extra armering och betong. Lasterna avgör votens bredd och typ av armering. Voten fordrar hårdare cellplast än resten av sulan.

Armering
Anpassas också efter husets laster.

VA
Rördragningar för VA och golvvärme måste vara projekterad av en VVS konsult.

Klicka här för vårt galleri av utförda husgrunder


Utvalda bilder från husgrund & grundläggning i Stockholm

logo-wellmax

Bildgalleri