ROT-avdrag

Fastighetsägare får göra ett skatteavdrag med 30 % upp till 100.000kr när man anlitar entreprenörer för bergvärme, sprängning, markarbeten, ombyggnader och renoveringar.
Avdraget gäller enbart arbetskostnaden.

Är man två personer som står skrivna på lagfarten kan man göra en total skattereduktion på 2 x 30 % på arbetskostnader upp till 200.000 kronor, 100 000 var.