Sprängning

Bergsprängning i Stockholm

Vi utför alla typer av sprängningar, även försiktig sprängning intill befintliga husgrunder och tätsömmar med cord. För sprängning med dynamit och krut krävs polistillstånd och söks av entreprenören.

När dynamit tillämpas krävs besiktning av samtliga grannfastigheter, inom en radie av 50 m från detonationsplatsen. Normalt görs både utvändig och invändig besiktning. Bilder tas på gamla skador och utsatta ställen. I samband med sprängningen sätts vibrationsmätare upp på varje berörd fastighet. Värdena läses av efter varje enskild avfyrning, moderna digitala mätare kan läsas av från en mobiltelefon eller dator, för att inte överstiga gränsvärdena.

Vid (mindre) sprängningar med krut,  krävs ingen besiktning eller mätare, endast polistillstånd.

Kunden behöver inte ha någon extra försäkring, utan går under entreprenörens försäkring.


Klicka här för vårt galleri av utförda sprängninsarbeten

Utvalda bilder från bergsprängning i Stockholm

logo-wellmax

Bildgalleri